Skip to content

Het weren van toeristen uit coffeeshops is een misleidende maatregel

Het weren van toeristen uit coffeeshops is een misleidende maatregel zo schrijft het Parool gisteren in haar krant. 

Bewonersverenigingen pleitten er dinsdag in deze krant voor om toeristen uit de coffeeshops te weren (Het Parool, 27 september). Daarmee hopen zij de overlast van niet-Amsterdamse bezoekers terug te dringen. Burgemeester Femke Halsema weet dat dit niet werkt, maar ziet geen alternatief. Het weren van toeristen uit de coffeeshop is symboolpolitiek.

Donderdag debatteert de gemeenteraad over handhaving van het zogenoemde ingezetenencriterium, op basis waarvan buitenlandse toeristen toegang tot de coffeeshops kan worden ontzegd. De burgemeester denkt dat de cannabismarkt zo kleiner en beheersbaarder kan worden gemaakt.